Czynności notarialne

Notariusz Jacek Turski prowadzący Kancelarię notarialną w Gliwicach dokonuje wszystkich czynności notarialnych przewidzianych przepisami prawa polskiego, to jest takich czynności którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.
 

Notariusz Gliwice Jacek Turski Kancelaria Notarialna w Gliwicach najlepszy dobry tani rejent.

Notariusz w Gliwicach Jacek Turski dokonuje następujących czynności notarialnych: